Kontakt

BIKIN DVOR
Svätourbanská 40
949 01   Nitra
tel.: +421 37 7419 249
mob.: +421 948 161 541
mob.: +421 948 814 570 - angl

bikindvor@bikindvor.com